Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm a wobswětowych zwjaskow pominaje stopp wotbagrowanych planowanje za „wosebnje/dźělowe polo Miłoraz“

W gromadna deklaracija wot 18.07.2019 w Drezdźanach Serski Sejm, politiska zastupowanja bramborskich a sakskich serbow, někotare wobydlarjow Miloraza, wšelakich wobswětowych a naturuškitowych zwjaskow pominali, Miloraz njebudźe nejo wotbagrować. Slězy su aktualnych planowanjow LEAG, wjes až „wosebnje/dźělowe polo Miloraz“ dewastěrować a planowane pćesydlenje wobydlarjow, bjez žiwanje zwězkonimskich planowanjow wustupjenje wudobywanje wuglo až do lět 2038.

Edith Pjeńkowa, starobna prezidentka Serskego Sejm gronila, „We Ľužice se serskich wobydlarjom dosć tužycenje cynyli, jěši za huglo zapalić možo. Až do 140 jsow Łužice su jěši wotbagrowane, k tomu njebźe nichten nejo njepćindźo.“

Hagen Domaška, wólbne wjednik prêdnych wólba k Serskego Sejma 2018, pćipominaje, Serski Sejm rozsudźilo „Cyle wjeski wóstaje“. Wón pominal sobupóstajenje serskich ludach w prašenjach hokolo wustupjenje wudobywanje huglo a nuznjenje „pćirodnych žurlach“ (kaž wětr, a slóncko, a sranje) we Łužice.

Tomaš Čornak, šoltar Njebelčicach a zaposlanc Serski Sejm hujasnil: „We Njebelčicach my wojowaje tež za zdźeržanje natura a wobswěta k tworenje jednych nućkogodnych swět. Brunicowych jamow su nawopacne, to zbijo pćichod »našych nučki« tych swět.“

Dr David Greve, krajowe pćedsydar BUND sakskeje dal jich statement zastupne za naturuškitowych a wobswětowych zwjaskow, kajke podpěrowaja deklaracija Serskich Sejma tak: „wustupjenje wudobywanje huglo 2038 a rozšyrenje huglowych jamach gromadne njepasujo to nejdźe, nic we Lěpskich poludjo a nic we Łužice. Dalšne zbijenje natura a wobswěta we naglědźe galopowanych klimatowych hogrěwowanje njemožomy tak aktceptěrować ako wobswětowych zwjaskow.“

Togodla aktiwnych wobdźělowarjow tajkich zarjadowanju pominaje, wostajowólnych a pćesydlenjowólnych Milorazkich wobydlarjow možnosć dać a pomagać dopolnjowe zdźeržanje twarjenjowych substanca a wótněnter planowanje „wosebnje/dźělowe polo Miloraza“ stopować.

Slězyna „wosebnje/dźělowe polo Miloraza“

Hobzamkńeńje

Slědk