Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sedleński rum trjeba wusoku atraktiwnosć a ma se wót serbskego luda samego póstajiś

K wóli někotarych bramborskich gmejnow, wustupiś ze serbskego sedleńskego ruma, wugronijo se:

Našo wobzamknjenje jo: „Serbski sedleński rum dej se dynamiski wuwijaś móc. Wón se definěrujo pśez serbski lud, źiwajucy na pśespytowańske kriterije.“

Hanzo Wylem-Kel, dolnoserbski wótpósłańc Serbskego sejma a powědaŕ regionalnego wuběrka pomina: „Pśisłušnosć ma póbitowaś lěpšyny za wobydlarjow a byś atraktiwna za gmejny. Jo togodla trjeba, až se gmejny pśi kostach a wudawkach pśez kraj a wokrejs dopołnje wulichuju a potenciale pśisłušnosći k sedleńskemu rumoju (n.pś. z pšawow ILO169 a regionalnego samopóstajenja) proaktiwnje znate cynje.“

Argumenty gmejny pak měli wjasć k pśemyslowanju: Rezultěrujuce wusoke nałožowanje njamóžo rozsuźece byś, ale dej se z pódpěru rozwězaś. Wugronjenje, až njejsu na městnje žedne wósoby serbskego wuznaśa njejo zapisane resp. njedajo se pśespytowaś, a wóno jo wušej togo pśez zjawne wuznaśe nanejmjenjej jadneje wósoby znapśeśiwjone. Njejsu-li na městnje serbske tradicije, dokulaž brachuju srědki za městna za zgromadne zarědowanišća a wěda wó regionalnem samopóstajenju, ga zwjerśijo to tu situaciju a móžo se tejerownosći z pódpěru rozwězaś.

Kazń wó wugótowanju pšawow Serbow w Bramborskej (Serbska kazń – SK) póstaja doněnta: „Ako starodawny sedleński rum w zmysle teje kazni płaśe [.. ] te gmejny a źěle gmejnow [.. ], w kótarychž dajo se dopokazaś rěcna abo kulturna tradicija až do pśibytnosći.“

Slědk