Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Rozpšawa wó klawsurje

Dnja 11. junija jo se zmakało 15 wobźělnikow na klawsurje iniciatiwy w Njebjelčicach. Mjazy nimi jo był tež wótpósłańc sakskego krajnego sejma Heiko Kozel (Lěwica) a pśedsedaŕ drježdźańskego towaristwa „Stup dale“, dr. Andreas Kluge.

Zgromadnje jo se hobzamknuło załožyś až do lěta 2017 pśedparlament. Stakim mógu se zaměr, nadawki a hopśimjeśa planowanego Serbskego sejma lěpjej znate cyniś a dalšne Serby a Serbowki wó pśedewześu pśeznaniś. Kuždy smějo naraźiś wótpowědnego kadidata a kandidatku. Huzwólenje do pśedpalamenta by se mógało wótměś na ludowej zgromaźinje abo w hynakšem se góźecem ramiku. Wólone deje se pón pśihobrośiś wěstym nadawkam, kenž budu zasadnje Serbskemu sejmoju pśistojaś. Pśedparlament njeby měł žednego politiskego hopšawnjenja, na kuždy pad pak słužecu a pódpěrujucu funkciju.

Mimo togo dej se hutwóriś a wóliś „Rada starostow“ w kótarejž źěłaju pśipóznate serbske wósobiny. Wóna dej pśewóźowaś huwiśe k Serbskemu sejmoju – na pś. by dejała byś wólbna komisija pśedparlamenta, huźěłaś wólbne pódłožki a doglědowaś wólbny proces.

Slědk