Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Přeprošenje na 3. zetkanje k wuradźowanju postupowanja zjawneho dźĕła z iniciatiwu Serbski sejm a Rada starostow 2018–05–22

Přeprošujemy Tebje/Was na dalše zjawnje zetkanje k wuradźowanju postupowanja zjawneho dźĕła - ćežišćo Delnja Łužica - z iniciatiwu Serbski sejm a Rada Starostow.

Čas/mĕstnosć

wutora, 22. meja 2018 wot 18:00 hodź.; Mĕsćanski muzej Choćebuz, Dwórnišćowa 22, 03046 Choćebuz

Hłowne dypki

  1. Dialog ze starostami Delneje Łužicy
  2. Wuhódnoćenje žno docpĕtych wuslĕdkow zjawneho dźĕła a rozdźĕlenje nadawkow za dalše kroki zjawneho dźĕła
  3. Kroki zjawneho dźĕła w Delnej Łužicy (rozdźĕlenje zamołwitosće a pytanje za móžnosćami za podpĕrami)
  4. Wabjenje wolerjow a kandidatow w Delnej Łužicy
  5. Wšelčizny.

Tohorunja tež wobsteji přeprošenje zastupowaceho rĕčnika Delneje Łužicy knjeza M. Cerna na pjatku, dnja 25.05.2018. Wutrobnje tež Tebje/Was na tute zjawne zeń přeprošujemy.

Wjeselimy so na Twój/Waš wopyt.

Lubje strowja,

Měrćin Wałda, rěčnik za HŁ; Hanzo Wylem-Keł, rėčnik za DŁ; Jadwiga Pjacec, rěčnica RS za HŁ

Slědk