Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Pokiw na zarědowanje „Procowanja Łužyskich Serbow wó samopóstajowanje - aktery a akcije“

Comy Was pokazaś na zarědowanje Załožby Roze Luxemburgoweje „Procowanja Łužyskich Serbow wó samopóstajowanje - aktery a akcije“ stwórtk, dnja 18.10.2018, zeger 19:00 w Delnoserbskim internaće w Chóśebuzu. Pśednosk dra. Pětša Kroha a slědujuca diskusija buźotej dalšny wuznamny wjerašk pó droze k Serbskemu sejmoju.

Nadrobnosći

Slědk