Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Pódpěrowańska akcija

Zachopjeńk januara smy startowali pódpěrowańsku akciju we formje pódpisowych lisćinow. Chtož co, móžo swój pódpis pla našogo powědarja zapisaś abo jo online wótedaś. Až doněnta jo nam signalizěrowało wušej pěśstow luźi – pó cełem swěśe – swóju pódpěru.

Slědk