Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Pšosbu wó spěchowanje na Załožbu za serbski lud zapódało

Ako spěchowańske towaristwo jo zapódało SMY z. t. k pódpěrowanju źěła Serbskego sejma na Załožbu za serbski lud pšosbu wó institucionelne spěchowanje jadnaŕskego běrowa.

„Wjelike hupominanja pśed nami lažecych nadawkow se glědajucy na trjebnu kwalitu a žycony casowy ramik za serbski lud z cysto cesnoamtskim źěłom zmejstrowaś  njedaju“, groni SMY-pókładnica Aneta Zahrodnikowa/ Anett Sarodnik, a rozkładujo dalej: „Wšykne wótpósłane demokratiski wólonego Serbskego sejma angažěruju se mimo huwześa bźeze zapłaśenja zwenka pówołańskego źěła. Pśi wójowanju wó zdźaržanje, rewitalizěrowanje a huwijanje serbskeje identity, rěcy a kultury twarimy na dialog a na zgromadnosć wšyknych serbskich akterow, diskutěrujomy wó wjelgickan huznamnyma temoma ako samopóstajenje a samozastojanje. Za to pśedwiźe załožbowe směrnice institucionelne spěchowanje źěła a hobgóspodarjenja. Wjaslimy se, až pśedstajijomy naš koncept cłonkam załožboweje rady na jich pósejźenju a až buźomy z nimi wó njom diskutěrowaś.“

Zapodate zapodaće móže so zajimcam, na naprašowanje pola nowinarskej rěčnicy Serbskeho sejma, připósłać.

Slědk