Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Pśepšosenje - 5 lět konstituěrowanje serbskego parlamenta

Serbski sejm jo se dnja 17. nowembra pśed pěś lětami w Slěpem konstituěrował ako prědny demokratiski wólony serbski parlament. Pśi góźbje toś togo jubileuma comy swěśiś dnja 17.11.2023 wót 17 góźinow we farskem centrumje „Bjesada“ w Njebjelčicach na Głownej droze 27.

Lawdacija a póstrowne adrese budu se kulturelnje hobrubiś – tradicionelnje a nacasnje.

Wósebnje wjaselimy se na wideo-pósołstwo prezidenta parlamenta Nimskorěcnego zgromaźeństwa (DG) Pódzajtšneje Belgiskeje, Charlesa Servatego. Nimskorěcne zgromaźeństwo DG wóswěśijo rownocasnje 50. wrośenicu nastaśa swójogo parlamentariskego zastupnistwa.

Zarědowanje dej teke dawaś zjawny rum za diskusije wó aktualnej situaciji a informěrowaś wó wólbje do drugeje legislaturneje periody Serbskego sejma.

Wšykne wótpósłańce, pódpěrarje, pśijaśele, partnarje a zajmowane gósći su hutšobnje kazane na toś ten wjerašk. Za planowanja pšosymy wó krotku powěsć, lěc Wy se hobźělijośo a lěc změjośo póstrowne słowow za pśibytnych.

Slědk