Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Něnto tež za Miłoraz pśichod zawěsćiś

Z wjelikeju radosću su cłonki Serbskego sejma na wědomje wzeli, až kśě sonděrowańske rozgronowe partnarje móžneje Kenia-koalicije w Sakskej zachowaś wjas Pödelwitz. Wóni pominaju, až dej něnto teke łužyska wjas Miłoraz pśigronjenje k zdźaržanjeju dostaś.

„Miłoraz jo intaktna, žywa dwójorěcna wjas z wažnymi serbskimi kulturnymi kakosćami a hurědnje se dalej huwijajuceju infrastrukturu. Wejsanarje, kótarež coju wóstaś, wójuju wó pśez hustawu dane prawo na njehobškóźenje swójeje domownje, a njejo žednych rumoplanowańskich daniž górnistwopšawniskich zakładow za wótbagrowanje wsy. Pśiduce krajne kněžaŕstwo musy pśipóznaś a hujasniś, až Miłoraz a hokolna intaktna jadnorazna kulturna krajna njesmějotej se hoprowaś brunicowemu górnistwu. Hušej togo dej se až do doskóńcnego hujasnjenja naměsće hobzamknuś moratorium za znicenje jsy“, tak Edith Pjeńkowa, starstwowa prezidentka Serbskego sejma - lichotnje wólonego ludowego zastupnistwa Serbow. Mjaztym jo se tež akciski zwězk „Ende Gelände“ pśizamknuł w juniju wót Serbskego sejma a hobswětowych zwězkow wózjawjonemu „Zgromadnemu wózjawjenju: Miłoraz se njewótbagrujo!“. Serbski sejm napomina pó nejmłodšem huwiśu znowotki Domowinu – Zwězk Łužyskich Serbow z.t., se ako zastupnik zajmow za Serbow se toś tomu wózjawjenju pśizamknuś a wó to wójowaś, až se žedna serbska wjas wěcej njeznicyjo.

Slědk