Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Na pśepšosenje wušego šołty Rolanda Dantza jo Serbski sejm swójo prědne pósejźenje w lěśe 2020 w Kamjencu wótworił

18. januara 2020 jo se Serbski sejm schadował na pśepšosenje kamjeńskego hušego šołty w radnicy Lessingowego města na pódwjacornej kšomje serbskego sedleńskego ruma. Kněz Roland Dantz jo w swojich póstrownych słowach hobkšuśił Serbski sejm a jogo źěłabnosć a jo pśilubił swóju pódpěru a tež tu kamjeńskeje měsćańskeje rady. „Nadawk Nimcow jo, Was a žywe serbske ludowe zastupnistwo huskobodniś.“, tak Dantz, dodajucy „Mjeńšynowy šćit njedostanjomy dermo, tola wón tyjo regionoju a toś teke wětšynowemu hobydlaŕstwoju.“ Na kóńcu jo Serbskemu sejmoju žycył na nowotaŕskej droze z nimskego boka hobglědniwosć a fairnosć, pójźo-li wó to, dopomnjeś na serbske nastupnosći a je pśesajźiś.

Na pósejźenju sejma su se wšake temy dalej huwijali, tak na pś. naźěłanje naraźenja serbskeje hustawy kaž tež statnych dogronow za nutśikowne samopóstajenje, wó kótarymž se na pś. w nowem sakskem knježerstwowem koaliciskem dogronje rozmysluje. Huběrk Regionalne huwijanje naźěłajo strategisko-wóźenski spis a huwijo zarědowanje ku góspodaŕskemu huwiśeju Łužicy wósebnje teke pśez serbskich akterow (firmy/towaristwa atd.).

Mimo togo jo se naźěłało hobzamknjenje, kenž pódpěrujo starješynu iniciatiwu w Bórkowach/Błóta k załoženju serbskich A-klasow a dopomina krajne kněžaŕstwo na to, až se how serioznosć wóle stata pśi pśesajźenju stawnje zasej zhuraznjonego zaměra administratiwneje rewitalizacije ceło konkretnje na zwěsć stajijo.

Tejerownosći su se koncepcionelnje zepśigótowali planowane zjawne podije „1 lěto Serbski sejm“ w Njebjelčicach, w Dolnej Łužicy a w Drježdźanach.

Slědk