Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

„Mjeńšynowe pšašanja, kótarež se ignorěruju, bywaju dłujkodobnje jano wobśěžnjejše!“

Pónjeźele, dnja 3. julija 2023, su wótpósłańce Serbskego sejma z teamom mjazynarodnych fachnikow mjazynarodnego pšawa informěrowali wó slědach wótběgnjonego ultimatuma zwězkowemu kněžaŕstwoju, stupiś do dialoga ze serbskim parlamentom a pśipóznaś indigenitne pšawa Serbow. Wót renoměrowanego londońskego pšawiznikaŕskego konsorciuma Doughty Street Chambers jo se južo w pśedpólu pšawniskeje drogi zwěsćiło, až doněntejšne zapowěźenje zwězkowego kněžaŕstwa a krajneju kněžaŕstwowu w Drježdźanach a Pódstupimje jo pó mjazynarodnych a ludopšawniskich standardach njeakceptabelne.

„Buźomy serbski k Wam powědaś, dokulaž jo to naša mamina rěc a rěc wótdawna we Łužycy žywego luda“, jo wótwóriła wótpósłańcka Jadwiga PJACEC MdS derje woglědanu konferencu Serbskego sejma w Barlinju. Hajko KOZEL MdS jo zespominał pominanja ultimatuma – doněnta póbrachujucu zwólniwosć k dialogoju ze Serbskim sejmom z boka za serbsku politiku pśisłušnych ministarstwow, zachopjeńk jadnanjow wó serbskemu ludoju pśistojecych pšawach samopóstajanja a sobupóstajanja ako teke pśipóznaśe ako indigeny lud wótpowědujucy ILO-konwenciji 169. Wótpósłańce SEJMA cuju se „w nejwušej měrje wobtužone a pśetśěsone“, až njejsu daniž zwězkowe daniž krajnej kněžaŕstwje wužywali tśi mjasecne trajucy, pětk, dnja 23.06.2023, wó połnocy wótběgnjony ultimatum za wuměnu ze serbskim parlamentom.

Team tśich mjazynarodnych mj. dr. za UN statkujucych fachnikow za ludowe pšawa, kótaryž jo dostał nadawk pśespytowaś etablěrowane mjazynarodne pšawo, aby se pśesajźili mjeńšynowe pšawa serbskego luda, spěchowanje kubłańskeje awtonomije a wuwiśe strukturěrowanego dialoga ze Serbskim sejmom, jo pó prědnem pó pógódnośenju zwěsćił wjelgin dobre šanse za Serbski Sejm, aby we wobłuku strukturěrowanego bilateralnego ako teke multilateralnego dialoga wó serbskich nastupnosćach se pśipóznali ako oficialny partnaŕ zwězkowego kněžaŕstwa a krajneju kněžaŕstwowu. Na zakłaźe angažementa za pšawnisku statnosć demokratiski wólonego serbskego parlamenta, což jo Steve POWLES wuzwignuł, a wjelebocnych wót Margherity CORNAGLIA pśedpołožonych pšawniskich pominanjow Serbskego sejma, jo prof. Mark WELLER napominał nimske kněžaŕstwo, město dłujkich sudniskich póstupowanjow stupiś do dialoga ze Serbskim sejmom, tak ako to teke Europska rada južo wjelgin kritiski napominała.

„Mjeńšynowe pšašanja, kótarež se ignorěruju, bywaju dłujkodobnje jano śěžčejše“, napominajo wusokospecizěrowany fachnik a awtor někotarych standardnych firmow za mjeńšynowe a indigenitne pšawa, kótarež póraźujo aktualnje teke kosowariske kněžaŕstwo. „Dopušćo źinsa, zasajźćo se z nami za jadnańske blido a wótwobrośćo pšawnisku zwadu, kótaraž Wam njeby derje pśišła“, tak zni teke dorazny apel Jadwigi PJACEC w kóńcnem słowje. Howac pójźo nazymu do pśiducego koła – w Brüsselu.

Slědk