Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Live-koncert pśi góźbje starta wólbow do 2. Serbskego sejma 11.05. w pśistawowej śpě Telux

Sobotu wjacor, 11.05., wótmějo se wósebny Benefic-koncertowy wjacor w pśistawowej śpě w sociokulturnem centrumje Telux w Běłej Wóźe: Pśi góźbje wólbnego akta k 2. Serbskemu sejmoju – serbskego ludowego zastupnistwa – dnja 12.05., budu na pśedwjacorje tśi live-wustupy na jawišću pśistawoweje śpy. Pód gronidłom „Łužyca rockujo“ stej Paul Geigerzähler (fidlaŕski punk z Barlinja), Highway Patrol (měšańca z Voodo Blues, Wild Rhythm & Western Soul z Halle) a Jacke Carny Band (měšańca z bluesa, rocka a Folka z Barlinja) na gósć. Zarědowanje zachopijo se zeger 20 zeger, zastup płaśi 10 € (pśidatna pósćiwanka za financěrowanje wólby do Serbskego sejma jo tejerownosći móžny), zastup za źiśi a młodostnych pód 20 lětami jo dermotny. Mimo togo wótcakujo prědnych gósći sud dermotnego piwa. Wjacor stoj w znamjenju nacasnych serbsku kulturu twórjecych a nastupnosćow serbskego luda, kenž su mjazy drugim w źěle demokratiski legitiměrowanego zastupnistwa – Serbskego sejma – tematizěrowane. Wólby do 2. Serbskego sejma wótměju se 2024 a zachopiju 12. maja z wólbnym napominanim w Běłej Wóźe na Šwajgowej / Schweigstraße 28 pśi Wódnem tormje, pśewóźowany wót pisanego ramikowego programa. Wót 14 góźinow mógu gósći dožywiś wjele atrakcijow ako woglěd guslowarja Krabata, live-muziku, drogu za mólowanje, skokański grod, energijowy mobil, kafej & tykańc a wjele wěcej pśi lichem zastupje.

Slědk