Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Jo rědnje, witany byś!

Źinsa jo było tak daloko: prědne zeznawanje tśich aktiwnych Serbskego sejma a nowego wótpósłańca SPD Matthiasa Ecke w jogo drježdźańskem wólbnem běrowje. Temy su byli mjazy drugim natwarjenje demokratiskego zastupnistwa luźi, kótarež se huznawaju ako serbskemu ludoju pśisłušajuce - serbskego abo drugego póchada -, mysli k pśipóznaśu indigenity serbskego luda, móžnosći paritetiskego sobupóstajenja we Łužycy žywych luźi, gaž źo wó transformaciju togo regiona. W sejmje eksistěrujo wjelika zwólniwosć, z granicy pśestupujucym kulturnym a demokratiskim źěłom za lěpšu zgromadnosć w Europejskej uniji sobu statkowaś. Za to žyce sebje jogo cłonki na pólu politiki wěcej akceptance tych žycenjow za sobupóstajenim resp. samozastojnstwom. Aby se pó cełej Europje projekty ako „Slavonic Europe“ raźili, trjebaju pódpěru w europskej politice.

Wjele pšašanjow su měli Měrćin Krawc, Hagen Domaška a Christine Ruby na Matthiasa Ecke. Wóni su se jomu hutšobnje huźěkowali ako wótwórjonemu, rozmějucemu pśisłucharju. Na moto: „Granice na skowánski šaw“ cyniś, su se wšykne mógali dojadnaś.

Měrćin Krawc, Christine Ruby, Matthias Ecke, Hagen Domaška

Slědk