Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Iniciatiwa sejma wita šěroki konsens k wutworjenju hornjoserbskeje rěčneje šule a zasadźi so za realizowace rozmołwy

Po předsydźe Domowiny Dawida Statnika podpěruje nětko ze zapósłancom krajneho sejma Marka Šimana dalši wažny akter centralne žadanje, kotrež bu w januarje při kubłanskim wjeršku iniciatiwy sejma wot wobdźělnikow wudźěłane. „Wjeselimy so jara, zo bu ideja hornjoserbskeje rěčneje šule za kwalifikowanje wučerjow a dorostłych tak derje přiwzata. Nětko wo to póńdźe, zo, namakamy skutkowny puć k přesadźenju, k čemuž budźemy wšitkich zajimcow krótkodobnje přeprosyć“, takle Handrij Kluge, kotryž kubłanski wuběrk iniciatiwy nawjeduje a kubłanski wjeršk z wobšěrnej analyzu prekerneje situacije bytostnje katalizowaše. „Móžemy sej na přikład jara derje nošerstwo rěčneje šule předstajić přez přichodnu 'Serbsku zhromadnosć', korporaciju zjawneho prawa, z kotrejež organom budźe Serbski sejm. Z tym by tute wažne zarjadnišćo było w rukach serbskeho luda“, Kluge dale rjekny.

Slědk