Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

ILO 169 - Bundeskanzeramt wótgroni

Kněžaŕstwo hugronijo se za to, až se Serby ako indigeny lud pśipóznaju, zdźěli kanclaŕske zastojnstwo pśedsedarjeju hustawowego huběrka Serbskego sejma. - Serbski sejm běšo se na kanclaŕku dr. Angelu Merkelowu w toś tej nastupnosći hobrośił.

„Ludowe kupki a mjeńšyny su źěl kulturneje a historiskeje identity. Jich zachowanje pśinosujo ku kulturnej wjelerakosći a zamóžo tež mjazystatnu huměnu spěchowaś“, pišo se w lisće pśedsedarja sejmowego huběrka Hajka Kozela. „Zwězkowemu kněžaŕstwoju jo šćit indigeneje ludnosći wósebnje wažny.“ Togodla, tak se dale huwjeźo, jo kněžaŕstwo ratifikaciju ILO-konwencije 169 do koaliciskego dogrona zapśěgnuło. Realizěrowanje se tuchylu wót Zwězkowego ministerstwa za źěło a socialne pśigótujo.

Slědk