Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Ideja wó sejmje zdrjajo a se rozšyrja – Dowažyś se demokratiju 5. septembera

Pód titelom: Dowažyś se demokratiju: Serbski sejm – k prědnemu razoju Parlament Serbow wóžywijo se 5.9. wót zeger 18.00 w budyšyńskem Kamjeńtnym domje ideja sejma. W ramiku 1. budyšyńskich tyźenjow demokratije su pšosone wšykne Serby a Serbowki kuždogo starstwa a z kuždeju mamineju rěcu pomjeniś nejwažnjejše temy, z kótarymiž by se dejał Sejm zaběraś ned pó swójom konstituěrowanju. Potom se wubjeru zgromadnje nejwažnjejše temy a se intensiwnje pśediskutěruju. Zajmnje buźo, lěc dojźo w zgromaźinje k toś tej temje k zgromadnemu parlamentariskemu stojnišću.

Ako hobkóńcenje móžo se pśi kulowatych blidach z moderaciju znatych łužyskich wósobinow dalej dikutěrowaś w małych kupkach.

Na zarědowanju hustupiju młode serbske muzikarje ako teke basnikarje a pokažo se film wó luźe Samow, kenž su žywe w pódobnej situaciji ako Serby.

Slědk