Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Hyšći 1 tyźeń - Serbski sejm na finišowej cerje

Wólbny wjednik za wuzwólenje Serbskego sejma, dr. Hagen Domaška, napomina wšyknych, kótarež su wopšawdnjone wuzwólowaś, ale njejsu dotychměst hyšći wólili, aby tež wótedali swóje głose k zmócnjenju pšawow serbskego luda na samopóstajowanje.

„Hyšći až do 27.10. wobstoj móžnosć, aby se dali zapisaś ako wólarje pśez wuśišćany formular abo na www.serbski-sejm-2018.org. Pótom dostanjośo wólbne pódłožki, kótarež musyśo až do soboty, dnja 3.11., zeger 10:00 wupołnjone slědk pósĺaś do wólbnego běrowa w gmejnskem zastojnstwje w Njebjeĺčicach/Nebelschütz (dochad pósyłki).

Pśepšosyjom wšyknych zajmowanych a žurnalistow, aby we wobźělili pśi se pśizamkujucem wulicenju głosow a wózjawjenju wuslědkow wuzwólenja.

W zajźonych tyźenjach smy zwěsćili rosćecy zajm wólarstwa na wuzwólenju. Něnto jo wažne, aby głose se zawcasa k nam slědk pósłali, aby byli płaśece“, tak dr. Hagen Domaška.

Za wólbu wopšawdnjony jo kužda/kuždy, kótaraž/kótaryž se wuznajo ako pśisłušnik serbskego luda, wót 16 lět, njewótwisnje wót města bydlenja w Zwězkowej republice Nimskej kaž tež njewótwisnje wót rěcnych znaśow.

Pśedstajenje kandidatkow a kandidatow: www.serbski-sejm.de resp. Sejm-TV

Pśipowěźenje: Južo něnto pokažomy na wótpołudnjo soboty, dnja 17.11.2018, planowane konstituěrowanje Serbskego sejma a pśepšosujomy na to. Město a dokradny cas zawcasa wózjawijomy.

Slědk