Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Hobzamknjenje Serbskego sejma pomina sebje wótněta zakóńcenje wótbagrowanja serbskich sedlišćow

Dnja 9. měrca t. l. schadowašo se Serbski sejm w Hodźiju/Göda. Tam jo se wósebnje naraźenje za wótněntejšne zakóńcenje brunicowego górnistwa we Łužycy góruco diskutěrowało, kótarež jo se pó pśiměrjenjach hobzamknuło.

W tom hobzamknjenju pomina sebje Serbski sejm wót Zwězkoweje republiki, zwězkoweju krajowu Braniborskeje a Sakskeje, kaž tež wót górnistwowych pśedewześow, až se serbske jsy wótněta wěcej wót brunicowego górnistwa njeznice. Pótrjefjone zawody a źěłabne měli dostaś pšawomyslne financielne zarownanje za tšuśa w dochodach, rentach a hobsejźeństwje. Dalej pomina sebje Serbski sejm, až se wšykne kulturelne, ekologiske, materielne a njematerielne škódy zarownaju, kótarež su nastali pśez hudobywanje brunice. To hopśimjejo teke, až se pśez brunicowe górnistwo hobškóźone a pótrjefjone płoniny zasej tak renaturěruju, až se zasej daju hužywaś.

K spěchowanju góspodarskeje strukturneje změny a derjeměśa Łužice maju se statne napšawy realizěrować. Serbski sejm pomina sebje wót Zwězkoweje republiki a zwězkoweju krajowu Braniborskeje a Sakskeje kompetence, až se wót něta sobu zapśěgnjo pśi rozdźělenju srědkow za notne napšawy a až w pśichoźe (sobu) póstajujo wó hužywanju resursow w serbskem sydleńskem rumje.

Slědk