Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Dr. Hagen Domaška ako wólbny wjednik hobrośijo se na serbsku zjawnosć

„Pśepšosujom wšykne zjadnośeństwa a kupki samskich zajmow ze serbskimi zaměrami, aby mě až do 25. apryla 2018 z emailom na wolbny-wuberk.serbski-sejm@mailbox.org naraźili se góźece wósoby ako cłonki pśedsedarstwa za listowe wólby. Jich głowny nadawk jo zwěsćenje huslědkow listowych wólbow a to w zjawnem sejźenju pó zakóńcenju huzwólowańskego casa. Wóni źěłaju cesnoamtski. Kandidatki a kandidaty ako teke pó wólbnem pórěźe definěrowane dowěrniki njesměju se pówołaś ako cłonki togo wólbnego organa.“

Slědk