Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Diskusija wó wólbnem pórěźe a napominanje za sobustatkowanje pśi wólbach do 2. Serbskego sejma

Wólbny wuběrk Serbskego sejma pśedstajijo w Górnej Łužycy a w Dolnej Łužycy pśedłogu směrnicow za wólby 2. Serbskego sejma 2024 a staja je k diskusiji. Kuždy/a dostanjo móžnosć, swóje ideje a póglědy do wugótowanja wólbnego procesa zapódaś, aby wólby šyroko w serbskem ludźe wustajone byli a až to buźo za kuždego/u „mój“ Serbski sejm.

Pśi tom informěrujo se teke wó móžnosći sobustatkowanja we wólbnem wuběrku (powšykna organizacija wólbow), wólbneje komisije (pópšawne pśewjeźenje wólbow) ako teke we wólbnej raźe (doglědowanje).

Wšykne towaristwa a iniciatiwy su napominane, zastupnikow do toś tych wólbnych gremijow wótpósłaś, aby se nejwuše demokratiske standardy zarucyli!

Zarědowanja se wótměju w Dolnej a Górnej Łužycy.

  • Stwórtk, 21.03.2024 zeger 19 góź., gósćeńc Jagdhof Drjenow, Głowna droga 97
  • Pětk, 22.03.2024 zeger 19 góź., gósćeńc Erbgericht Chrósćicy, Hórnikowa droga 27

Mimo togo jo móžno, se pśez e-mailowu adresu kontakt@serbski-sejm-2024.de k sobustatkowanju pśizjawiś.

Ze Serbskim sejmom zmóžnijo se pśez liche wólby Serbskego sejma demokratiski legitiměrowane ludowe zastupnistwo. To jo źěl pšawa na samopóstajenje ludow (artikel 1.1 ciwilnego pakta UN) a njetrjeba žedno kaznidawaŕske póstupowanje pśez stat, w kótaremž pótrjefjony lud žywy jo.

Slědk