Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

1. Serbski kubłański wjerašk

Na 1. Serbskem kubłańskem wjerašku sobotu, dnja 14.1. w 13:30 góźinach w Steinhausu w Budyšynje, na kótaryž su wšykne serbski a nimski humějuce zajmce hutšobnje pśepšosone (glej pśepšosenje dołojce), zmóžnijo se simultane pśestajenje a hobźělenje pśez domacny kompjuter. Iniciatiwa Serbski Sejm planujo za to wideo-livestream šaltowaś, kótaryž dajo se lažko dojśpiś pśez youtube-link.
Za serbski lud kradu wažny tema kubłanje jo južo w pśedpólu huwabił mócne aktiwnosći. Zapódali su se wšakorake aktualne poziciske papjery, ale teke w bogatej licbje husegujuce, bóžko dotychměst jano zdźěla w zjawnosći diskutěrowane dokumenty, na pśikład wót Foruma Dolna Łužyca, wót prof. Vogta abo wót Wětenčanskeje iniciatiwy. Wóni mógu se něnto prědny raz w strukturěrowanej debaśe pśepowědaś.
Wšykne aktiwne a zajmowane luźe, kótarež statkuju w kubłańskem hobcerku wót źiśownjowego starstwa až do wótkubłanja dorosćonych, su hutšobnje pśepšosone.

Slědk