Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Cas za registrěrowanje kandidatow k wólbje sejma wó styri tyźenje pódlěšony; dalšny cłonk we wólbnem wuběrku

Dnja 17. julija 2018 jo Rada starostow w Njebjelčicach wobzamknuła pódlěšenje casa za zapodaśe wólbnych naraźenjow za kandidatow za Serbski sejm. Nowy slědny źeń jo 10.09.2018 w 16 góźinach (město dotychměst 13.08.2018). Kóńc wuzwóleńskego casa wóstanjo mimo změny zachopjeńk nowembra.

„Som Radu starostow ako za wólbny pórěd zagronity gremij pšosył wó pódlěšenje casa za zapisanje kandidatow, dokulaž wšake zjadnośeństwa su se z takeju pšosbu na mnjo wobrośili. Dla prozninow w Bramborskej a Sakskej a cesnoamtskego statkowanja wobźělonych njeby wjele zapódaśow dojšło w póstajonem casu. Som wjelgin wjasoły, až se z podlěšenim kóńčnego termina se zjadnośeństwam a zajmowym kupkam wólažcujo pómjenowanje swójskich kandidatow za sejm“, jo gronił wólbny wjednik Dr. Hagen Domaška. W dodanku jo wótpowědnje pśiměrjony wólbny pórěd.

Wušej togo bu na pósejźenju Norbert Schäfrig, z familiju bydlecy w Njebjelčicach a powołański statkujucy w krajnoradnem zastojnstwje, pówołany ako dalšny cłonk wuzwóleńskego wuběrka.

Slědk