Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

2023

Wótpósłańce, pśijsele a gósći w lěśe 2018 z prědnych demokratiskich huzwólenjow serbskego luda nastawanego Serbskego sejma su dožywili dnja 17.11.2023 wjelicnje zajmnu a gnujucu swětocnosć pśi góźbje jogo pěślětnego hobstaśa ...

Serbski sejm jo se dnja 17. nowembra pśed pěś lětami w Slěpem konstituěrował ako prědny demokratiski wólony serbski parlament ...

Na pśepšosenje kubłańskego wuběrka Serbskego sejma jo se 27. oktobra zmakało něźi 20 zastupnikow z wšakorakich, w serbskem kubłanju statkujucych institucijow, wucecych a angažěrowanych priwatnych wósobow ...

Swětosnosć a póglěd na 2. legislaturu

Wót Serbskego sejma społnomócnjona kupka mjazynarodnych pšawiznikow jo pśisłušne pšawniske srědki a wobskjaržowańske dypki pśeśiwo Zwězkowej republice Nimskej dla zanjechanja zakładnych mjeńšynowych pšawow wuźěłałała a pismo Zwězkowemu ministaŕstwoju nutśikownego (BVI) pśipósłała.

W ramiku programa LUSATIA GLOW zmakajotej se Serbski sejm a Załožba Slavonic Europe dnja 29. septembra 2023 z pódzajtšno-belgiskim kněžaŕstwom w Eupenje, Belgiskej a woglědajotej do Europskego parlamenta w Brüsselu: Politiska misija Serbskego parlamenta k wuzbadanju europskich modelow demokratiskego samopóstajenja we wobceŕku kubłańskeje a kulturneje awtonomije. Městna su wobgranicowane, pśizjawjenja su móžne až do 28. awgusta 2023.

Mjazynarodny pšawiznikojski konsorcium napomina nimske kněžaŕstwo k dialogoju ze SERBSKIM SEJMOM pó wótběgnjonem ultimatumje za pšawa serbskego luda.

Serbski sejm pśipowěźejo pó wótběgu ultimatuma  pšawniske kšace pśeśiwo Zwězkowej republice Nimska - Mjazynarodny pšawiznikojski konsorcium pópadnjo słowo

Ultimatum serbskego parlamenta wótběžy – Zwězkowe kněžaŕstwo a krajnej kněžaŕstwje maju hyšći styri dny cas, aby reagěrowali

Der Serbski Sejm plant ein länderübergreifendes EU-Pilotprojekt „ARTE-Ost“ - das Ultimatum an die Bundesrepublik Deutschland, das am 23. Juni 2023 abläuft, wird an Inhalten festgemacht ...

22.04.2023 jo se schadował Serbski sejm w gmejnskem centrumje Lědy ...

Serbski sejm staja ultimatum na kněžaŕstwo: Naměstne pśipóznaśe indigenitnych pšawow serbskego luda! Kritika na serbskej rozpšawje sakskego statnego kněžaŕstwa

Serbski sejm kritizěrujo debatu Zwězkowego sejma wó rěcnej charśe: Substancielne indigene pšawa a efektiwny šćit pšawow zapowěźiś a rownocasnje rědne njeźelske nagrona źaržaś njejo akceptabelne ...

Herberta Wehnerowy dom w Drježdźanach, 22. februara 2023

Wobźělenje na pósejźenju Serbskego sejma jo tež online móžno.

Huspěšne rozgrona wó granice pśekšacajucych projektach a parlamentariskej strukturnej změnje we Łužycy

Dnja 4. februara wót 10 góźinow zejźo se Serbski sejm w Budyšynje w śpach Serbskego ludowego ansambla ...

Huzwólenje nowych sakskich cłonkow załožboweje rady Załožby za serbski lud pśez pó towaristwowem pšawje organizěrowany kšywowy zwězk Domowinu - Zwězk Łužyskich Serbow z.t. dnja 13. januara 2023 jo se zakóńcyło z eklatom ...