Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

2021

Dnja 23.11. jo pšawniski huběrk Serbskego sejma zgromadnje z prof. Stefanom Oeterom  zarědował seminar pód titelom „Cerkwino-statne dogrona ako pśikład za serbske samopóstajowanje a samorědowanje?“ („Kirchenstaatsverträge als Vorbild für eine sorbische/wendische Selbstbestimmung und Selbstverwaltung?“) ...

1) Seminar wótpołdnja wótmějo se online

2) Podijowa diskusija pśesuwana

Sakska krajowa centrala za politiske kubłanje, Nimsko-Serbske ludowe źiwadło a Serbski sejm pśepšosuju na napnětu podiumowu diskusiju „Serbske samopóstajowanje w Sakskej – kontrowersy a perspektiwy za pśichod“ do Budyšyna ...

Miłoraz njama se bźeze zmysła znicyś

Pósejźenje jo zjawne, a kuždy gósć změjo móžnosć, nam swóje nastupnosći a póstarcenja znate cyniś. Kuždy jadnotliwy luź jo hutšobnje pśepšosony k sobustatkowanju w Serbskem sejmje.

Stwórtk dnja, 23.09., jo Kathrin Michel, kandidatka SPD za Zwězkowy sejm we wólbnem wokrejsu Budyšyn I, se w Njebjelčicach zmakała ze zastupnikami Serbskego sejma ...

25. pósejźenje Serbskego sejma jo se dnja 18. septembra 2021 w Budyšynje wótměło, zasej z pśewóźeceju wideokonferencu ...

Pśirada Ramikowego dogrona za šćit narodnych mjeńšynow Europskeje rady (FCNM) ...

Zachopjeńk junija jo se pilnowała kupka pósrědniś wizuelny zaśišć wó źěle Serbskego sejma, což se bóžko raźiło njejo ...

In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und an Außenminister Heiko Maas begrüßt der Serbski Sejm, dass die Bundesrepublik Deutschland sich ihrer Geschichte stellt ...

Dnja 12. junija jo se wótměło 25. hobradowanje Serbskego sejma ...

Dla tuchylnego połoženja pórucujo prezidij nuznje hobźělenje pśez online-zwisk.
Pósejźenje jo zjawne, a kuždy gósć změjo móžnosć, nam swóje nastupnosći a póstarcenja znate cyniś. Kuždy jadnotliwy luź jo hutšobnje pśepšosony k sobustatkowanju w Serbskem sejmje.

W slědnych mjasecach jo se Serbski sejm intensiwnje zaběrał z konkretnym hugótowanim pśichodnego demokratiskego samopóstajenja serbskego luda ...

8. maja jo se wótměło w Starej šuli a źinsajšnem šulskem muzeumje w Stróži/Wartha 24. pósejźenje Serbskego sejma ...

Dla tuchylnego połoženja pórucujo prezidij nuznje hobźělenje pśez online-zwisk.
Pósejźenje jo zjawne, a kuždy gósć změjo móžnosć, nam swóje nastupnosći a póstarcenja znate cyniś. Kuždy jadnotliwy luź jo hutšobnje pśepšosony k sobustatkowanju w Serbskem sejmje, aktualnje wósebnje w diskusiji hokoło pśipóznaśa ako indigeny lud a hužywanja z togo hurosćecych móžnosćow ako tež wó zachowanje pśirodnych žywjeńskich zakładow w UNESCO-biosferowem rezerwaśe.

Am 15. April ratifizierte der Bundestag das Übereinkommen Nr. 169 über eingeborene und in Stämmen lebende Völker ...

Na zakłaźe situacije pśiraźujo prezidium hobźělenje přez widejo-stream ...

Statkowne zastupowanje serbskich zajmow se dojśpijo pśez na problemy orientowane, w idealnem paźe, zgromadne wustupowanje napśeśiwo statnym a cerkwinskim instancam

Na zakłaźe situacije pśiraźujo prezidium hobźělenje přez widejo-stream ...

Korona-pandemije dla jo Serbski sejm 20. februara swójo 21. pósejźenje zasej pśewjadł ako wideokonferenca w pśibytnosći wjelich gósći a pódpěrarjow ...

Pśiduce posedźenje Serbskego sejma wótměje se zasej online ...

Na pósejźenju Serbskego sejma 23. januara su hobjadanali wótpósłane, sobuwójujuce a gósći znowa wjele napnětych a wažnych temow ...

Pó medijowej powěźeńce kritizěrujo Domowina nowy rewěrowy koncept LEAG, w kótarymž jo nadalej zapisane wótbagrowanje Miłoraza, a jo stakim něnto teke solidarna z tymi, kenž Miłoraz spušćiś njekśě, ako teke z tymi, kenž kśě se póśěženjow bliskich huglowych jamow dla pśesedliś ...

Pśiduce posedźenje Serbskego sejma wótměje se zasej online ...

W lisće na wjednistwo Ewangelskeje krajneje cerkwje Sakskeje pomina pšawniski huběrk Serbskego sejma wóthobrośenje wót pśedewześa, z póstajenim pśetłócyś wjeliki sotšyny poměr ...