Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

2016

Na zarědowanju k 15. wrośenicy Chrosćańskego šulskego štrajkowanja, kenž jo Hajko Kozel, cłonk krajnego sejma Sakskeje (LĚWICA), wjelgin derje organizěrował ...

Pód titelom: Dowažyś se demokratiju: Serbski sejm – k prědnemu razoju Parlament Serbow wóžywijo se 5.9. wót zeger 18.00 w budyšyńskem Kamjeńtnym domje ideja sejma ...

W ramiku 1. Budyskich tyźenjow demokratije planujo iniciatiwa zarědowanje pónjeźelego

Pó hobradowanju w juniju pókšacujomy z našymi planowanjami w dalšnej klawsurje ...

Dnja 11. junija jo se zmakało 15 wobźělnikow na klawsurje iniciatiwy w Njebjelčicach. Mjazy nimi jo był ...

11. junija zmakamy se ako cłonki iniciatiwy w Njebjelćicach ku klawsurje, aby drogu konkretnje nacerili, kak dojśpijomy naš cel, a aby planowali wótpowědne kšace.

Internetowa prezentacija iniciatiwy „Serbski Sejm” jo se zakładnje hobnowiła a jo se w nowej formje startowała. W pśiducych tyźenjach zaźěłaju se dalšne ideje a strukturne pśinoski.

Ze srjejźi iniciatiwy „Serbski Sejm“ jo se załožyło towaristwo „Smy“. Towaristwo iniciatiwu pšawniski njaso, mócujo jeje źěło a zawěsćujo wósebnje zastojanje financow.

Zachopjeńk januara smy startowali pódpěrowańsku akciju we formje pódpisowych lisćinow.