Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

awgust 2023

Wót Serbskego sejma społnomócnjona kupka mjazynarodnych pšawiznikow jo pśisłušne pšawniske srědki a wobskjaržowańske dypki pśeśiwo Zwězkowej republice Nimskej dla zanjechanja zakładnych mjeńšynowych pšawow wuźěłałała a pismo Zwězkowemu ministaŕstwoju nutśikownego (BVI) pśipósłała.

W ramiku programa LUSATIA GLOW zmakajotej se Serbski sejm a Załožba Slavonic Europe dnja 29. septembra 2023 z pódzajtšno-belgiskim kněžaŕstwom w Eupenje, Belgiskej a woglědajotej do Europskego parlamenta w Brüsselu: Politiska misija Serbskego parlamenta k wuzbadanju europskich modelow demokratiskego samopóstajenja we wobceŕku kubłańskeje a kulturneje awtonomije. Městna su wobgranicowane, pśizjawjenja su móžne až do 28. awgusta 2023.