Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

awgust 2022

Źěło sejma jo w zmysle załožarjow załožby, jadnobocne spěchowanje a njewobpšawnjone pawšalne wótpokazanje stej pśeśiwo kazni.