Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

maj 2021

8. maja jo se wótměło w Starej šuli a źinsajšnem šulskem muzeumje w Stróži/Wartha 24. pósejźenje Serbskego sejma ...

Dla tuchylnego połoženja pórucujo prezidij nuznje hobźělenje pśez online-zwisk.
Pósejźenje jo zjawne, a kuždy gósć změjo móžnosć, nam swóje nastupnosći a póstarcenja znate cyniś. Kuždy jadnotliwy luź jo hutšobnje pśepšosony k sobustatkowanju w Serbskem sejmje, aktualnje wósebnje w diskusiji hokoło pśipóznaśa ako indigeny lud a hužywanja z togo hurosćecych móžnosćow ako tež wó zachowanje pśirodnych žywjeńskich zakładow w UNESCO-biosferowem rezerwaśe.