Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

oktober 2019

Zwězk „Ende Gelände“ pśizamknjo se „Zgromadnemu wózjawjenju: Miłoraz se njewótbagrujo!“ ...

Serbski sejm wzejo z wjelikeju starosću k wěsći, až kěžarstwowe powědarje ratificěrowańske plany se póśědujuce na Serbow negěruju ...

Kněžaŕstwo hugronijo se za to, až se Serby ako indigeny lud pśipóznaju ...