Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

december 2017

„Pšosba njamóžo se wót Załožby za serbski lud pódpěrowaś, dokulaž pśedmjat spěchowanja njewótpowědujo w statnem dogronje wó załoženju Załožby za serbski lud hopisanemu załožbowemu zaměroju ...“