Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Wopśimjeśowy źěło Serbskego sejma je we wuběrkach pśigótowane. Pódla wótpósłańckam, kužda Serbowka a kuždy Serb mógu we huběrkach sobu źěłaś. Powědaŕ resp. powědaŕka huběrkow rady dalej informěruju.

Huběrk „IT“

Čłonki:

Tomaš Wornar (powědaŕ), Jan Kosyk, Jurij Krawc, Hagen Domaška, Ilona Urbanojc

Huběrk „kubłanje“

Čłonki:

Aneta Zahrodnikowa (powědaŕka), Andreas Kluge, Edith Pjenkowa, Hańžka Wjeselic, Ilona Urbanojc, Měrćin Krawc, Kito Pjenk, Heiko Bengelstorff, Kerstin Zahrodnikowa, Kay Sobe, Viktor Zakar, Jadwiga Pjacec, Jurij Krawc

Huběrk „kultura“

Čłonki:

Jan Kosyk (powědaŕ), Hagen Domaška, Benedikt Dyrlich, Christine Ruby

Peticijowy huběrk

Bergaŕje a bergaŕki mógu peticije pisnje abo ako e-mail zapódaś. Pó formalnem pśespytowanju pśez peticiski huběrk, toś ten peticije pśedpołožyjo ako naraźenja do plenuma Serbskego sejma. Petentki resp. petenty maju pšawo, k swójej peticiji w plenumje słyšane byś.

Čłonki:

Jan Kosyk (powědaŕ), Hagen Domaška

Huběrk „procesowe pśewóźowanje“

Huběrk ma nadawki, kótarež spěchuju, pśewóźuju a hobzwarnuju pśez nowe póstarcenja to pókšacujuce huwiśe Serbskego sejma ku na hobjadnośc orientěrujucemu, bazowodemokratiskemu a doprědkaŕskemu gremiju. Wótpóglěd pśi tom jo, aby se dalej huwijało nic jano nutśikowne źěło sejma, ale aby se teke pozitiwne huwiśa wótwenka póstarcyli.

Čłonki:

Ilona Urbanojc (powědaŕka), Měrćin Wałda, Johannes Heimrath, Jadwiga Pjacec, Klaws Thielmann

Huběrk „regionalne wuwiśe a góspodaŕstwo“

Čłonki:

Hanzo Wylem-Keł (powědaŕ), Dirk Pawlik, Heiko Bengelstorff, Kito Pjenk, Edith Pjenkowa, Carola Geppertowa, Ignac Wjesela, Günther Thiele, Henryk Matuš, Kay Sobe, Udo Nykuš

Huběrk „wustawa a pšawo“

Čłonki:

Hajko Kozel (powědaŕ), Hanzo Wylem-Keł, Měrćin Krawc, Hanka Selmer, Měrćin Wałda, Peter Kroh, Hagen Domaška, Gerat Šram, Alexander Drescher, Andreas Mroß, Klara Nagel, Kay Sobe, Benedikt Dyrlich, Tomaš Wornar

Huběrk „zjawnostne źěło“

Huběrk „zjawnostne źěło“ rozšyrja rozsudy, dokumenty, naraźenja a ideje Serbskego sejma w Serbach a jo zrownju prědny kontakt za medije. Wón ma nadawk, z wšyknymi medijami zwisk nawězaś a źěłabnosć serbskego ludowego zastupnistwa pósrědnjaś a rozkładowaś.

Čłonki:

Jadwiga Pjacec (powědaŕka), Hajko Kozel, Jurij Krawc, Hanka Selmer, Viktor Zakar, Měrćin Krawc

Kazanje financow

Čłonki:

Aneta Zahrodnikowa (powědaŕka), Měrćin Wałda