Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

Huberk „IT“

Čłony:

Jan Kosyk, Jurij Krawc, Hagen Domaška, Tomaš Wornar, Ilona Urbanojc

Huběrk „kubłanje“

Čłony:

Aneta Zahrodnikowa, Handrij Kluga, Christoph Haensel, Edith Pjenkowa, Hańžka Wjeselic, Ilona Urbanojc, Měrćin Krawc, Kito Pjenk, Heiko Bengelstorff, Kerstin Zahrodnikowa, Kay Sobe, Viktor Zakar, Jadwiga Pjacec, Jurij Krawc

Huběrk „kultura“

Čłony:

Jan Kosyk, Hagen Domaška, Benedikt Dyrlich

Huběrk „procesowe pśewóźowanje“

Huběrk ma nadawki, kótarež spěchuju, pśewóźuju a hobzwarnuju pśez nowe póstarcenja to pókšacujuce huwiśe Serbskego sejma ku na hobjadnośc orientěrujucemu, bazowodemokratiskemu a doprědkaŕskemu gremiju. Wótpóglěd pśi tom jo, aby se dalej huwijało nic jano nutśikowne źěło sejma, ale aby se teke pozitiwne huwiśa wótwenka póstarcyli.

Čłony:

Ilona Urbanojc, Měrćin Wałda, Johannes Heimrath, Jadwiga Pjacec, Klaws Thielmann, Alex Pólk

Huběrk „regionalne wuwiśe a góspodaŕstwo“

Čłony:

Hanzo Wylem-Keł, Dirk Pawlik, Heiko Bengelstorff, Kito Pjenk, Edith Pjenkowa, Christoph Haensel, Carola Geppertowa, Ignac Wjesela, Günther Thiele, Henryk Matuš, Ronny Böhme, Kay Sobe

Huběrk „wustawa a pšawo“

Čłony:

Hajko Kozel, Hanzo Wylem-Keł, Handrij Kluga, Měrćin Krawc, Hanka Selmer, Měrćin Wałda, Peter Kroh, Hagen Domaška, Gerat Šram, Alexander Drescher, Andreas Mroß, Klara Nagel, Christoph Haensel, Kay Sobe, Benedikt Dyrlich

Huběrk „zjawnostne źěło“

Huběrk „zjawnostne źěło“ rozšyrja rozsudy, dokumenty, naraźenja a ideje Serbskego sejma w Serbach a jo zrownju prědny kontakt za medije. Wón ma nadawk, z wšyknymi medijami zwisk nawězaś a źěłabnosć serbskego ludowego zastupnistwa pósrědnjaś a rozkładowaś.

Čłony:

Handrij Wjeńk, Jadwiga Pjacec, Hajko Kozel, Jurij Krawc, Hanka Salmer, Viktor Zakar, Měrćin Krawc