Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

Serby w Sakskej a Bramborskej maju demokratiski legitiměrowane ludowe zastupnistwo – Serbski sejm.

Aktualne

Serbski sejm wita, až co se něnto tež Serbska rada pśi Sakskem krajnem sejmje za to zasajźowaś, aby se w pśiducem šulskem lěśe hutwóriłej dwě pětej rědowni na Serbskima wušyma šuloma we Worklecach a Ralbicach ...

Sobotu, 29.02.2020 jo se schadował Serbski sejm w dolnołužiskem Huštańu (Wüstenhain) w žurli kafejownje Kśišowka ...

Pratyja