Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

Serby w Sakskej a Bramborskej maju demokratiski legitiměrowane ludowe zastupnistwo – Serbski sejm.

Aktualne

Serbski sejm jo pśewjadł 14.11.2020 swójo 18. pósejźenje a to ako wideo-konferencu ...

Dnja 31. awgusta su se na iniciatiwu Serbskego sejma zmakali zastupniki huběrka „hustawa/pšawo“ w budyšyńskem Serbskem domje ze zastupnikami Domowiny ...

16. julija su se rozgranjali zastupniki Serbskego sejma w Hodźiju/Göda ze zastupnikami ewangelskeje wósady, Serbskego wósadnego zwězka, sakskego Krajnego cerkwinego amta a ze superintendentom cerkwinego hobcerka wó hustatkowanjach planowanych cerkwinych strukturnych reformow na serbske cerkwine žywjenje ...

Pśed Krajnym sejmom w Drježdźanach jo se wótměła 30.06.2020 manifestacija hobswětowych zwězkow za zdźaržanje wót hudobywanja brunice hobgrozonych sakskich jsow Miłoraz, Obertitz a Pödelwitz ...

Pó hustaśu zjawnych pósejźenjow Serbskego sejma jo se wótměło dnja 13.06. znowa prezencne pósejźenje we Wórjejcach ...