Za serbske ludowe zastupnistwo
Für eine sorbische/wendische Volksvertretung

Nowinarstwo

W tutym wobłuku namakaće nastawki a materialije, kotrež so we najwšelakorišich medijach wo iniciatiwje „Serbski sejm“ wozjewja.
Sće-li na dalšich aktualnych powěsćach zajimowani abo maće-li někajke konkretne prašenja, hladajće pod „Aktualne“ abo wobroćće so na našeho rěčnika.

Rozprawa w medijach